TERMENI ȘI CONDIȚII

I. PĂRȚILE ACORDULUI

Prezentul Acord se încheie între SC ETHYS SCIENTIFIC SRL str. Ștefan Meteș 1A Cluj-Napoca, CUI 32299831, J12/2970/2013 numită în continuare ETHYS, in calitate de proprietar si administrator al site-ului ethys.ro si de furnizor de servicii de Educație și Coaching Executiv individual sau de grup, reprezentată de Dr. Ioana Iulia Deac în calitate de administrator și 

Orice persoana care acceseaza site-ul sau care utilizează in orice mod, oricare dintre serviciile ETHYS, denumită in continuare “Utilizator“.

II. OBIECTUL ACORDULUI

1. Acceptarea Acordului
Conditiile in care Utilizatorul poate accesa site-ul ethys.ro sau poate beneficia in orice mod de serviciile de Educație sau Coaching Executiv individual sau de grup ETHYS, sunt stabilite prin acest Acord. Toate serviciile si informatiile de care beneficiați pe site-ul ethys.ro vă sunt puse la dispozitie numai cu conditia acceptarii integrale de catre dvs. a prevederilor acestui Acord. Prin accesarea paginilor care compun site-ul ethys.ro, sau ca beneficiar al oricărui tip de serviciu oferit în numele ETHYS, față în față sau prin canale digitale de comunicare, vă obligati sa respectati toate prevederile cuprinse in prezentul Acord. Neacceptarea oricarei prevederi a Acordului conduce la obligatia de a nu folosi nicio parte din continutul site-ului ethys.ro sau a serviciilor oferite de ETHYS, care vă sunt oferite conditionat de acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare.
2. Modificarea prevederilor Acordului
ETHYS își rezervă dreptul de a modifica unilateral continutul prezentului Acord, fara notificare prealabila, facând publice prevederile prin actualizarea acestei pagini a site-ului ethys.ro. Din acest motiv, va recomandam vizitarea periodica a acestei pagini, pentru a va tine la curent cu Termenii și Conditiile ETHYS.
3. Prețul și modalitatea de plată Fiecare tip de serviciu, de Educație, sau Coaching Executiv individual sau Coaching Executiv de grup, va fi furnizat numai după achitarea de către Utilizator a unei facturi emise de ETHYS. Prețul final va fi stabilit de comun acord cu fiecare Utilizator și va fi achitat integral sau în rate lunare.

III. CONFIDENȚIALITATEA

ETHYS va asigura confidentialitatea datelor oferite de Utilizator, inclusiv a înregistrărilor audio-video, si va lua masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea acestora.
In anumite sectiuni ale site-ului ethys.ro, va vor fi solicitate date cu caracter personal, conform definitiei Legii 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Refuzul utilizatorului de a furniza datele determina neinscrierea acestuia in baza de date a ETHYS si, in anumite cazuri, imposibilitatea accesarii anumitor sectiuni ale site-ului, respectiv serviciilor ETHYS. Astfel, date de natura a va face identificabil vor fi colectate si stocate in baza de date a ETHYS in urmatoarele cazuri:

  • prin inregistrarea pe site-ul ethys.ro, prin crearea unui cont de Partener sau la autentificarile ulterioare;
  • prin utilizarea sistemul electronic de plati pentru a achita anumite produse sau servicii ce va vor fi oferite de ETHYS
  • prin primirea si inregistrarea pe server a anumitor date IT, precum adresa IP si cookie a site-ului accesat de dvs.                             
  • prin permisiunea acordată pentru înregistrarea audio și/sau video a conversațiilor individuale sau de grup.
  • prin inscrierea la newsletterul lunar.

ETHYS vă asigură că nu va folosi informatiile generale inregistrate, furnizate de catre utilizator in mod direct, la inregistrare sau plata, sau in mod indirect, prin activitatea desfasurata pe site-ul ethys.ro, decât in scopul de a vă furniza și de a își îmbunătăți serviciile de Educație și Coaching Executiv oferite, prin facilitarea accesului la informatiile si link-urile relevante pentru Utilizator. Singurul scop pentru care Utilizatorul poate folosi materialele sau înregistrările audio-video este propria dezvoltare personală de competențe și aptitudini.
Informare in privinta scopului colectarii datelor cu caracter personal
ETHYS prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal prin mijloace automatizate si manuale. Nu sunteti obligat sa ne furnizati datele de mai sus. Ele sunt însă necesare pentru a vă putea asigura accesul la serviciile ETHYS de coaching profesional și educație. Refuzul dumneavoastra de a ne furniza datele determina neinscrierea dumneavoastra in baza de date a ETHYS, și imposibilitatea de a vă furniza servicii. Consimtamantul dvs. expres si neechivoc cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va considera acordat din momentul in care veti transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre ETHYS sau din momentul publicarii acestora, daca le-ati facut publice, in prealabil.

Utilizatorul înțelege și este de acord ca ETHYS să dezvăluie studenților înscriși, numele, prenumele, și E-mailul, tuturor celorlalți studenți înscriși în programele educaționale ETHYS, pentru ca aceștia să comunice între ei cu scopul EXCLUSIV de învățare și coaching de la coleg la coleg (peer to peer). Mai multe detalii în Politica de Confidențialitate

IV. DREPTURI SI OBLIGATII

1. Standardele de conduită profesională etică

ETHYS, incluzând angajații sau partenerii contractuali, va respecta standardele de conduită profesională etică ale Federației Internaționale de Coaching (ICF). Este recomandat ca în calitate de Utilizator, să revizuiți  Codul de Etică ICF  . Utilizatorul înțelege și agreează că pentru a desfășura procesele ETHYS de coaching sau educaționale, Utilizatorul va comunica onest, va fi deschis la feedback și asistență, și va aloca timp și energie pentru a participa plenar, eliminând posibilele distrageri din timpul activităților.

Utilizatorul va asigura cel mai înalt nivel de confidențialitate referitor la informațiile împărtășite cu Coach-ul ETHYS, facilitatori ETHYS sau alți Utilizatori participanți la programele de grup, sesiunile individuale sau înregistrările audio-video. Nu va împărtăși sau distribui către nici un terț, sub nici o formă și pe nici un canal, conținutul acestor informații. Utilizatorul înțelege și agreează că singurele scopuri  în care sunt utilizate conținutul și informațiile din timpul proceselor de coaching sau educație, sunt propria sa dezvoltare profesională, respectiv evoluția serviciilor ETHYS. Utilizatorul nu va distribui prin nici o metodă informații sau conținut, nici în întregime și nici parțial, și nu va reproduce, copia, vinde, revinde sau exploata conținutul ETHYS sau accesul la Serviciile digitale ETHYS.

2. Proprietate intelectuală

Conceptia grafică și întreg conținutul site-ului ethys.ro sunt proprietatea ETHYS și sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala – vezi lege 8/1996 actualizată 2022. ETHYS își rezervă dreptul de a modifica, in orice moment, atât conținutul cât și concepția grafică a site-ului. Utilizatorul se obligă sa nu reproducă materialele aflate pe site ethys.ro, fără a detine in prealabil acordul scris al reprezentanților ETHYS.  

Utilizatorul înțelege și agreează să utilizeze conținutul și informațiile ETHYS exclusiv pentru propria sa dezvoltare profesională individuală. Este interzis Utilizatorilor să comunice, să copieze sau să distribuie prin orice modalitate, inclusiv social media, training, educație, conferință, integral sau parțial, conținut sau concepte ETHYS . Orice încălcare a acestei prevederi poate supune Utilizatorul unei căi de atac legale.

3. Sistarea furnizării de servicii prin intermediul site-ului ethys.ro

ETHYS este îndreptățită, fără a avertiza in prealabil si fără a motiva in vreun fel, sa dispună limitarea sau blocarea totala a accesului Utilizatorului pe site, stergerea contului si interzicerea inscrierii ulterioare a acestuia. De asemenea, ETHYS este in drept sa inchida accesul la site-ul ethys.ro si sa sisteze furnizarea oricaror servicii, fără a notifica si fara a motiva in vreun fel aceasta decizie. Utilizatorul la rândul său poate întrerupe oricând procesul de coaching sau educație, indiferent de motivație. În acest caz, Utilizatorul înțelege și agreează că ETHYS nu rambursează contravaloarea serviciilor achitate până în momentul întreruperii.

4. Limitarea răspunderii

ETHYS nu oferă nici o garanție sau  reprezentare de nici un fel și de nici o natură, explicită sau implicită, referitoare la rezultatele serviciilor de coaching sau educație desfășurate în numele ETHYS, și nici referitoare la orice potențială certificare profesională a Utilizatorului de către o terță parte. In nici o circumstanță, ETHYS și reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru orice eventuale daune sau prejudicii  directe, indirecte, consecvențiale sau speciale ale Utilizatorului.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru crearea și implementarea bunăstării sale mintale, emoționale și fizice, decizii, alegeri, acțiuni și consecințe care pot emerge sau rezulta din relația de Coaching sau de Educație în coaching sau din alte interacțiuni cu profesioniștii ETHYS. Prin urmare, Utilizatorul înțelege și este de acord că ETHYS și reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi răspunzători pentru nici o acțiune sau inacțiune a Utilizatorului și pentru nici un rezultat direct sau indirect al oricărui serviciu furnizat acestuia. Utilizatorul înțelege că Coaching-ul nu este terapie și nu înlocuiește terapia dacă este necesară, și nu previne sau tratează nici o tulburare sau boală mintală.

5. Sponsori sau terți care plătesc pentru alți Utilizatori

Serviciile ETHYS sunt condiționate de Codul de Etică ICF astfel încât întreaga comunicare și schimbul de informații între ETHYS și Utilizator sunt confidențiale față de Sponsor. Orice alt potențial schimb de informații confidențiale cu Sponsorul se află înafara scopului prezentului acord.

Sponsorul și Utilizatorul confirmă și sunt de acord să onoreze și să nu restricționeze obligațiile Coach-ului ETHYS de a se conforma codului de conduită etică ICF ( ICF Code of Ethics), incluzând dar fără a se limita la conținutul destăinuit și discutat de către Utilizator în timpul serviciilor ETHYS. Sponsorul ia la cunoștință și agreează că nici Coach-ul nici Utilizatorul nu pot și nu li se va cere sau pretinde de către Sponsor să divulge conținutul sesiunilor de coaching sau educație, în absența unei renunțări scrise și voluntare la confidențialitate, semnată de Utilizator în cunoștința de cauză a scopului acesteia, și care va suplimenta acordul prezent.

6.Încetare & Politica de rambursare

Utilizatorul ia la cunoștință că ambele părți ale prezentului acord pot să înceteze sau să întrerupă unilateral relația de coaching sau de educație în orice moment, indiferent de motiv, incuzând boala. Serviciile ETHYS sunt astfel concepute astfel încât să poată fi reluate în orice moment în viitor, după întrerupere.

ETHYS nu rambursează contravaloarea serviciilor achitate. Vă stăm la dispoziție în avans pentru conversații deschise directe despre ofertele noastre, pentru ca Utilizatorii să decidă dacă sunt adecvate nevoilor lor. Dacă totuși Utilizatorul decide întreruperea programului după începerea sa, inclusiv din motiv de boală, este așteptat și binevenit să participe la întregul program în cel mai scurt timp posibil.

7. Certificare parțială & Transferul creditelor

Pentru Utilizatorii înscriși în programul educațional ” Leadership coaching bazat pe Respect Profund ”, este posibilă o Certificare Parțială pentru Utilizatorii care îndeplinesc toate cerințele cu excepția procesului de Mentor Coaching și a evaluării finale a performanței.  O a doua posibilitate de Certificare Parțială constă în participarea la 30 de ore de training și trimiterea pentru observare și evaluare a 2 conversații de coaching înregistrate. După certificarea parțială, ETHYS așteaptă studenții să absolve întreg programul în cel mai scurt timp posibil.

Transferul Creditelor este posibil numai pentru absolvenții întregului program acreditat ICF Level 1, conform cu cerințele ICF.

 

V. ÎNTREGUL ACORD & REZOLVAREA DISPUTELOR

Acest document reprezintă întregul acord între ETHYS și Utilizator și reflectă o înțelegere completă a părților referitor la conținutul subiectului. Acest acord anulează orice înțelegere anterioară scrisă sau verbală. Orice înțelegere înafara acestui acord, este valabilă doar în scris, semnată de ambele părți. 

În cazul oricărei posibile dispute care nu poate fi rezolvată prin comun acord, părțile agreează să încerce medierea cu bună credință într-un termen de 30 zile de la transmiterea unei notificări. Dacă disputa nu poate fi rezolvată în acest fel, acțiunea legală potențială se va desfășura în locația ETHYS.