Discipline de Lider

Viziune: Programul ”Discipline de Lider în Medicină” aduce în Industria Sănătății competențele esențiale care lipsesc din educația profesioniștilor cu expertiză clinică, științifică și tehnică înaltă: Competențele de Coaching Executiv.

Parafrazându-l pe Peter Drucker, fondatorul managementului modern, Industria Sănătății este poate cea mai complexă industrie inventată vreodată de om. Fragmentarea cunoașterii și a serviciilor de îngrijire pe specialități și subspecialități și costurile nesustenabile scad calitatea procesului de îngrijire și calitatea vieții profesionale.

Obiectiv: Prin dezvoltarea competențelor de Coaching Executiv în grupuri de profesioniști experimentați din toate domeniile Industriei Sănătății – furnizori de servicii de îngrijire, producători de medicamente, echipamente și instrumentar medical, finanțatori, Programul de antrenament ”Discipline de lider în Medicină” are ca obiective generale:

  • reducerea dramei interne și a pierderii de energie din organizațiile care au o miză în îngrijire,
  • dezvoltarea capabilităților individuale necesare pentru cultura calității serviciilor și a siguranței,
  • dezvoltarea competențelor de colaborare și construire de echipe și rețele profesionale integrate.

Cultura unei organizații este suma unor obișnuințe comportamentale esențiale ale oamenilor ei, bazate pe credințele, interesele și valorile fiecărui profesionist în parte. Cultura impactează fundamental implementarea strategiei, a proceselor și rezultatele.
Emoțiile și acțiunile oamenilor în caz de eroare, eșec, conflict, schimbare, sunt diferite în diferite grupuri, și influențează calitatea vieții profesionale, capacitatea de a inova și performanța într-un context dat.

Cursul se adresează Medicilor, Managerilor medicali și nemedicali ai Furnizorilor de servicii de îngrijire, Asistentelor șefe, Managerilor de calitate a serviciilor de sănătate, Managerilor din organizații producătoare de medicamente și de echipamente medicale.

Capitol 1. Modele și resurse mentale

1a. Tipuri de conversații

1b. Înțelegerea conceptului modelelor mentale.

1c. Ce este coaching executiv , tipuri de coaching.

1d. Conversația esențială în coaching.

Capitolul 2. Schimbarea automatismelor

2a. Mecanismele de formare a automatismelor comportamentale

2b. Etapele schimbării

2c. Deblocarea

Capitol 3. Parteneriatul de coaching

3a. Mecanismele încrederii, puterea personală, modestia.

3b. Clarificare misiune, obiective – Industrie/Client/Profesionist

3c. Procesul de coaching

Capitol 4. Compasiune și autoreglare emoțională

4a. Competența emoțională

4b. Managementul emoțiilor, stresului, furiei

4c. Conversații dificile cu miză mare

Capitol 5. Înțelegerea complexității

5a. Sfârșitul certitudinii științifice, sisteme complexe adaptative

5b. Coevoluția și emergența

5c. Învățare comportamentală

Capitol 6. Coaching pentru Relații profesionale în rețele complexe.

6a. Tipuri de relații, confuzie și diferențe.

6b. Puterea de influență, Account management, Negociere

6c. Tipuri de conflicte în organizații

6d. Colaborarea în grupuri, echipe și rețele

Capitol 7. Coaching pentru crearea unei culturi a calității serviciilor. 

7a. Schimbarea culturală – ce cultură avem acum?.

7b. De ce eșuează 70% din inițiativele de implementare a sistemelor de management a calității în spitale.

7c. Coaching pentru rezistență, blocaje.

7d. De la Medicina șamanică la Medicina personalizată.